Κατοικίες Βραχυχρόνιας Μίσθωσης

Καρυά: Κατοικία δυναμικότητας 4-5 κλινών (Τηλεφωνο επικοινωνίας: 6977609800 κος Μπουντούρης Αθανάσιος)