Κατοικίες

  • Κατοικία δυναμικότητας 4 - 5 κλινών | Τηλ. επικοινωνίας 6977609800 (Μπουντούρης Αθανάσιος)
  • Hondos Classic Hotel & Spa | Τηλ. επικοινωνίας 6979443823 (Χόντος Νάσσος) - Νεστάνη
  • Κατοικία δυναμικότητας 10 κλινών | Τηλ. επικοινωνίας 6944597168 (Μπλέτσας Γεράσιμος)
  • Κατοικία δυναμικότητας 7 κλινών | Τηλ. επικοινωνίας 6934224542 (Λάμπα Ευσταθία)
  • Κατοικία δυναμικότητας 6 κλινών | Τηλ. επικοινωνίας 6940750375 (Σταυρόπουλος Βασίλης)
  • Κατοικία δυναμικότητας 6 κλινών | Τηλ. επικοινωνίας 6944285582 (Μπουντούρης Σπύρος)