Κυριακή 05.12.2021 Πλατεία Καρυάς - Αγώνες

07.00 - 09.30: Προσέλευση αθλητών
09.30 - 10:00: Ασκήσεις προθέρμανσης αθλητών
10:00: Εκκίνηση αγώνα 26 χλμ. “Mountain Running”
11:00: Εκκίνηση αγώνα 12 χλμ. “Trail Running
12.00: Εκκίνηση παιδικού Αγώνα 1,5 χλμ