ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Μπορείτε να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση και να μας την αποστείλετε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου ή κατά την συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής σας. 

pdf